• Home
  • Endoproteza kolena

ENDOPROTEZA KOLENA

Ugradnja endoproteza kolena još jedna je česta i rutinska operacija koju sprovodi ortopedski hirurg sa svojim timom.

Kada vaš lekar preporuči ugradnju proteze na osnovu kliničke slike i medicinske indikacije, obavestiće vas preciznije o tipu proteze koja se preporučuje za vaše stanje koštanog tkiva, opšte zdravstveno stanje i razlog ugradnje proteze.

Proteza kolena se za ugradnju preporučuje pacijentima koji boluju od osteoartritisa kolena, reumatoidnog artritisa, komplikacije povrede kolena ili nekog drugog stanja koje je dovelo do nepovratnog propadanja zgloba kolena, zbog čega pacijent ima izražene bolove, nemogućnost punog obima pokreta u zglobu i posledično otežan rad i smanjen kvalitet života.

Koji tipovi proteza kolena postoje?

Kada su u pitanju proteze kolena, one mogu da budu i tzv. parcijalne proteze, odnosno da budu ugrađene u samo jedan deo kolena koji je oštećen, ukoliko se proceni da oštećenje zgloba nije zahvatilo sve delove kolena.

O tipu proteze kolena koja vam se preporučuje, razgovaraćete sa vašim hirurgom.

Kako izgleda procedura ugradnje proteze kolena?

Proteza kolena se ugrađuje nakon pristupa kolenom zglobu i isecanjem (resekcijom) obolelih struktura kolena, koje se potom zamenjuju protetskim materijalom proizvedenim od specijalizovanih legura metala i posebnih vrsta polietilena.

U našoj bolnici se koriste principi koji podrazumevaju pristup kolenu bez sečenja mišića i korišćenje farmaceutskih preparata koji smanjuju potrebu za postoperativnim analgeticima i redukuju krvarenje, te smanjuju potrebu za plasiranjem drena. Sve to vodi ka vertikalizaciji pacijenta i otpočinjanju rehabilitacije već nekoliko sati nakon operacije. 

Postoperativni tok i rehabilitacija nakon ugradnje endoproteze kolena

Rani rehabilitacioni tretman podrazumeva vežbe savijanja i opružanja kolena, te ustajanje sa hodom na štakama i opterećenjem na operisanu nogu (u skladu sa preporukom vašeg hirurga), u najvećem broju slučajeva sa punim osloncem na nogu neposredno nakon operacije. 

Naš tim iskusnih fizioterapeuta upoznaće vas sa mogućnostima i ograničenjima, kako u ranoj fazi rehabilitacije, tako i sa modelima ponašanja u kasnijem periodu.

Drenovi, koji služe za evakuaciju krvi iz operativne zone, uklanjaju se u narednih 48 sati, ukoliko je bilo potrebe za njihovim plasiranjem. Od terapije koja je predviđena našim protokolima, nakon operacije se daju lekovi protiv bolova, nadoknađuje tečnost (i eventualno krv) i daje se terapija protiv pojačanog zgrušavanja krvi (antikoagulantna terapija), koju možete da dobijate i nekoliko nedelja nakon operacije.

Iz bolnice se otpuštate dva do tri dana nakon operacije. Konci sa operativne rane najčešće se odstranjuju 14 dana nakon operacije, a ponekad i nešto kasnije, u slučaju da rana sporije zarasta.

Po završetku rehabilitacije i banjskog lečenja, očekujte pun povratak normalnim životnim i radnim aktivnostima i hod bez bola u narednih nekoliko nedelja.

O indikacijama za ovu operativnu metodu, kao i o kontra indikacijama i eventualnim komplikacijama, razgovaraćete sa svojim hirurgom.

Revizione proteze kolena

 

U slučaju da ste ranije ugrađivali protezu kolena i da je došlo do njenog razlabavljenja, infekcije ili drugog biomehaničkog problema koji stvara tegobe sa hodom i redovnim dnevnim aktivnostima, u našoj bolnici možete da se podvrgnete operaciji ugradnje neke od revizionih proteza kolena, po preporuci vašeg hirurga.

ENDOPROTEZE ZGLOBOVA

ZAKAŽITE TERMIN