• Home
  • Endoproteza kuka

ENDOPROTEZA KUKA

Ugradnje endoproteza kuka spadaju u neke od najčešćih rutinskih operacija koje sprovodi ortopedski hirurg i traumatolog.

Kada vaš lekar preporuči ugradnju proteze na osnovu kliničke slike i medicinske indikacije, obavestiće vas preciznije o tipu proteze koja se preporučuje za vaše stanje koštanog tkiva, opšte zdravstveno stanje i razlog ugradnje proteze.

Proteza kuka se ugrađuje nakon pristupa zglobu kuka i isecanjem (resekcijom) obolele glave butne kosti sa delom vrata, kao i pripremom čašice kuka. Zglobu se prilazi jednim od najčešće korišćenih hirurških pristupa – prednjim, zadnjim i tzv. “bikini“ pristupom. Sa vašim hirurgom razgovaraćete o mogućnostima korišćenja nekog od ovih hirurških pristupa.

Postoperativni tok i rehabilitacija nakon ugradnje endoproteze kuka

Po ugradnji proteze, otpočinje se sa ranim rehabilitacionim tretmanom i ustajanjem, sa hodom na štakama i opterećenjem na operisanu nogu, u skladu sa preporukom vašeg hirurga.

Naš tim iskusnih fizioterapeuta upoznaće vas sa mogućnostima i ograničenjima kako u ranoj fazi rehabilitacije, tako i sa modelima ponašanja u kasnijem periodu.

Drenovi, koji služe za evakuaciju krvi iz operativne zone, uklanjaju se u narednih 48 sati. Od terapije koja je predviđena našim protokolima, nakon operacije se daju lekovi protiv bolova, nadoknađuje se tečnost (i eventualno krv) i daje se terapija protiv pojačanog zgrušavanja krvi (antikoagulantna terapija) koju možete da dobijate i do nekoliko nedelja nakon operacije.

Iz bolnice se otpuštate dva do tri dana od operacije. Konci sa operativne rane najčešće se odstranjuju 14 dana od operacije, a u nekim slučajevima i kasnije, ukoliko se desi da rana sporije zarasta.

Hodanje sa punim osloncem možete očekivati u danima nakon operacije, u odnosu na tip proteze koja je ugrađena i vašim opštim stanjem. Po završetku rehabilitacije banjskog lečenja, očekujte povratak normalnim životnim i radnim aktivnostima i hod bez bola.

O indikacijama za ovu operativnu metodu, kao i o kontraindikacijama i eventualnim komplikacijama, razgovaraćete sa svojim hirurgom.

Ugradnja revizionih proteza kuka

U slučaju da ste ranije ugrađivali protezu kuka i da je došlo do razlabavljenja proteze, infekcije ili drugog biomehaničkog problema koji stvara tegobe sa vašim hodom i redovnim dnevnim aktivnostima, u našoj bolnici možete da se podvrgnete operaciji ugradnje neke od revizionih proteza kuka, po preporuci vašeg hirurga.

ENDOPROTEZE ZGLOBOVA

ZAKAŽITE TERMIN