• Home
 • Fizikalna terapija i rehabilitacija

FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA

U bolnici “Recupera” posebnu pažnju usmeravamo ka fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, tokom koje se našim pacijentima posvećuje ceo tim lekara i fizioterapeuta.

U zavisnosti od zdravstvenog problema, pacijent dobija adekvatnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju. Ukoliko je pacijent imao operativni zahvat, sa rehabilitacijom se započinje neposredno nakon intervencije, pa tretman traje sve do potpunog izlečenja. U svetskoj ortopedsko-hirurškoj praksi to je dalo najbolje rezultate.

Ambulanta za fizikalnu medicinu bolnice “Recupera” raspolaže najsavremenijom opremom i terapijskim metodama.

 1. Šok talas terapija (Shock Waves)

Terapija radijalnim šok talasima (Shock Waves) izuzetno je efikasna u lečenju hroničnih zapaljenja tetiva i tetivnih pripoja, sa kalcifikatima ili bez njih. Šok talas terapija obezbeđuje poboljšanu cirkulaciju krvi u tretiranim područjima, čime se podstiče dugotrajna stimulacija i ubrzanje lokalnog metabolizma.

Indikacije u kojima se primenjuje “Šok talas” terapija:

 • Calacar calcanei (petni trn)
 • Spina ahilis
 • Haglund sever sindrom
 • Metatarzalgija
 • Ahilodinia
 • Patelarna tendopatija (skakačko koleno)
 • Proksimalni iliotibialni tetivni sindrom (trohanteritis)
 • Radijalni-ulnarni humeralni epikodilitis (teniski, golferski lakat)
 • Bol u ramenu sa ili bez kalcifikata

 

 1. Vertebralna trakcija

Vertebralna trakcija je stari metod lečenja sa najmodernijim 3D trakcionim stolovima i uređajima. Njome se, doziranom mehaničkom silom, utiče na pršljenove i diskuse vratne (cervikalne) i slabinske (lumbalne) kičme.

Indikacije u kojima se primenjuje vertebralna trakcija:

 • Cervikalni sindrom
 • Lumbalni sindrom
 • Ishiagia
 • Diskus hernija
 • Spondilolisteza
 • Iritacija korenova nerava

 

 1. Elektroterapija

Uređaji najnovije generacije obezbeđuju sve postojeće strujne oblike koji se koriste u terapijske svrhe. To su interferentne, tens, galvanske, dijadinamičke struje, kao i sve vrste nervnih i mišićnih stimulacija.

 1. Sonoterapija (terapijski ultrazvuk)

Sonoterapija predstavlja primenu akustične energije u terapijske svrhe. Njome se postiže mehaničko i toplotno dejstvo na tretirano tkivo. Jedna od prednosti ove terapije je mogućnost lokalnog unošenja leka na željeno mesto (sonoforeza).

 

 1. Laser

Laser je terapija u kojoj se jonizujući snop svetla primenjuje u terapijske svrhe. Dejstvo lasera je višestruko: analgetsko, biostimulativno i antiinflamatorno.

Indikacije u kojima se primenjuje laser:

 • Neuralgije
 • Epikondilitisi
 • Burzitisi
 • Artroze
 • Artritisi
 • Ulkusi
 • Povrede zgobova, mišića i ligamenta
 • Otoci (edemi)

 

 1. Megnetoterapija

Magnetoterapija podrazumeva primenu impulsnog magnetnog polja niskih frekvencija u svrhe lečenja. Ova terpija ima izuzetno širok spektar delovanja kod mnogih dijagnoza u ortopediji, fizijatriji i neurologiji.

 

 1. Kineziterapija

Kineziterapija je primena pokreta u terapijske svrhe. Ona zauzima izuzetno važno mesto u rehabilitaciji. Sa njom se, po potrebi, može započeti odmah nakon hirurške intervencije, a može se i kombinovati sa ostalim terapijskim procedurama do potpunog oporavka pacijenta.

Kod kineziterapije primenjujemo aktivan, aktivno potpomognut i pasivan pokret do dobijanja pune pokretljivosti u tretiranim zglobovima i povratka mišićne snage. U tu svrhu koristimo i primenu najsavremenijih robota, koji po precizno zadatim parametrima ponavljaju traženi pokret.

 

 1. Indiba

Indiba je najsavremenija i najbolja elektroterapija u svetu fizikalne medicine. Reč je o globalno prepoznatoj Tecar tehnologiji, čiji je indiba rodonačelnik.

Nakon višedecenijskog naučnog istraživanja došlo se do saznanja da se najbolji efekat u lečenju postiže primenom radiofrekventne terapije na frekvenciji od 448kHz.

Indiba Activ, radiofrekventna terapija, namenjena je za široki spektar terapija u akutnim i hroničnim fazama lečenja.

Indikacije u kojima se primenjuje indiba:

 • Povrede lokomotornog aparata
 • Otoci
 • Hematomi
 • Bolovi u vratu i leđima
 • Tendinopatije
 • Burzitisi
 • Različite vrste sportskih povreda

 

 1. Hilti laser

Hilti laser visoke snage unapredio je terapiju laserom na novi, viši nivo lečenja. Većom snagom postiže se veća isporuka fotona, čime se skraćuje vreme tretmana, a generiše veći termalni efekat i postiže bolji i brži oporavak.

Primenom ove terapije brzo se smanjuje bol, ubrzava lokalni metabolizam a mogućnost prodiranja laserskog snopa je veća nego kod običnih lasera.

Indikacije u kojima se primenjuje hilti laser:

 • Tendinitisi
 • Entezitisi
 • Mišićni spazam
 • Istegnuća i rupture mišića
 • Burzitisi
 • Cervikalni i lumbalni sindrom
 • Neuralgije

 

 1. Kiropraktika/hiropraktika

Hiropraktika ili kiropraktika je stari metod upotrebe ručnih, manipulativnih tehnika u svrhu nameštanja kostiju i zglobova u pravilan anatomski položaj. Moderna kiropraktika spada u priznate medicinske postupke.

Kiropraktičari manipulacijom otklanjaju neurofiziološki problem i vraćaju tkivo u pravilan položaj, čime se pruža mogućnost da započne prirodni proces lečenja povređenog tkiva. Veštom manipulacijom se tretira kičmeni stub i zglobovi, što doprinosi trenutnom smanjenju bola.

Indikacije u kojima se primenjuje kiropraktika:

 • Uganuća i iščašenja zglobova
 • Cervikalni i lumbalni sindrom
 • Neuralgije
 • Diskus hernije

ZAKAŽITE TERMIN