• Home
  • Lečenje oštećenja hrskavice

LEČENJE OŠTEĆENJA HRSKAVICE

Hrskavica je tkivo koje ima više uloga u organizmu u odnosu na tip i lokalizaciju.

Hrskavica može biti:

  • hijalina ili artikularna, koja ima ulogu redukcija frikcije i “šok apsorbera” i nalazimo je u zglobovima,
  • elastična, čija je uloga da čuva oblik i pokretljivost, a nalazimo je npr. u ušnoj školjci i epiglotisu,
  • kolagena hrskavica, čija je uloga da bude rigidna pri silama i da apsorbuje fizičke sile, a nalazimo je npr. u intervertebralnim diskovima.

Kada govorimo o oštećenjima hrskavice sa pozicije regenerativnog tretmana, uglavnom mislimo na hijalinu ili artikularnu hrskavicu.

Hrskavica je avaskularno i aneuralno tkivo. Ishranjuje se difuzijom iz sinovijalne tečnosti. Nutricijenti i kiseonik mogu difuzijom da potiču i iz subhondralne kosti koja je vaskularizovana. Spada u grupu tkiva koja nemaju prirodnu sposobnost regeneracije.

Artikularna hrskavica sastoji se od hondrocita (1-2% volumena hrskavice) i ekstracelularnog matriksa, koji se uglavnom sastoji od vode, kolagena i proteoglikana.

Oštećenja zglobne hrskavice nastaju ili akutnom povredom, uglavnom zajedno sa povredom ligamentarnog aparata, meniskusa ili kosti, ili kao hronični proces usled ponavljane mikrotraume, a vezan je za stil života, izlaganje određenim aktivnostima ili poslu.

Danas se smatra da gotovo 60% zdravih ljudi, bez simptoma, ima oštećenje hrskavice kolena određenog stepena.

Oštećenja hrskavice su često u potpunosti bez simptoma, a kada postoje tegobe one se najčešće manifestuju kroz otok zgloba, bol i nemogućnost punog pokretanja.

Lečenje svakog većeg defekta hrskavice zahteva se zbog toga što oni vremenom mogu da vode ka daljem kolapsu, smanjenju volumena hrskavice i suženju zglobnog prostora, te da igraju važnu ulogu u razvoju ranog osteoartritisa.

S obzirom na to da hrskavica ne može da se spontano regeneriše, jedine terapije koje bi dovele do prerastanja defekta su regenerativne.

Kako se sprovodi lečenje hrskavice?

Lečenje se može vršiti injekcijama regenerativnih preparata, poput PRP  i BMAC , ali se najčešće radi operativno zbrinjavanje, čišćenjem oštećene zone od nekrotičnog i ožiljno-sklerotičnog tkiva, otvaranjem mikroputeva ka subhondralnoj kosti bogatoj krvnim sudovima i matičnim ćelijama, i ugradnjom nekog od nosača sa ćelijama (BMAC, uzgajane MsC) ili acelularnog sa osteoinduktivnim svojstvima.

Vaš hirurg će vam preporučiti modalitete lečenja. U našoj bolnici se primenjuju najsavremenije tehnike obnavljanja hrskavice kolena, bilo regenerativne ili operativne.

Nakon intervencije, u slučaju da se lečite nekom od regenerativnih injekcija, biće vam preporučeno da se narednih 7 dana uzdržavate od čučanja, klečanja i nošenja tereta, te da obavite specifičnu fizikalnu terapiju, kao i vežbe mišića.

U slučaju operativnog lečenja, očekujte  da ćete nakon operacije hodati bez oslonca na operisanu nogu nekoliko nedelja, uz vežbe mišića i fizikalnu terapiju.

REGENERATIVNA MEDICINA

ZAKAŽITE TERMIN