• Home
  • Lečenje plazmom obogaćenom trombocitima (PRP)

LEČENJE PLAZMOM OBOGAĆENOM TROMBOCITIMA (PRP)

U odnosu na stanje vašeg zgloba, mišića, tetive itd., vaš hirurg će vam preporučiti najbolju formulu terapije plazmom obogaćenom trombocitima (PRP). U našoj bolnici na raspolaganju su PRP formulacije svih registrovanih proizvođača na tržištu, koje će se davati prema adekvatnim indikacijama.

Kako se sprovodi PRP terapija?

Nakon vađenja krvi iz vene, potrebno je sačekati 20 do 30 minuta da se pripremi injekcija. Potom se ona aplicira u oboleo ili povređen deo vašeg tela.

PRP može da se aplicira kao jedna doza (monodoza u kojoj se nalazi viša koncentracija trombocita) ili u više doza, u odnosu na preporuku vašeg lekara.

Nakon davanja injekcije, bićete upućeni na fizikalnu terapiju u skladu sa jednim od protokola koji se preporučuju za određenu vrstu regenerativne terapije.

Šta je plazma obogaćena trombocitima ili PRP?

Najčešće korišćena ćelijska terapija u regenerativnoj medicini danas je plazma obogaćena trombocitima ili PRP (eng. Platelet Rich Plasma).

Postoji nekoliko definicija plazme obogaćene trombocitima. PRP se definiše kao koncentrat trombocita nekoliko puta veći od normalne vrednosti, a najmanje 1.000.000 /µL rastvorenih u plazmi. Druga definicija PRP opisuje kao suspenziju plazme koja sadrži sve komponente krvi u odnosima različitim od fizioloških.

PRP bismo, u jednom, mogli definisati kao koncentrat trombocita u limitiranom volumenu plazme, koji se koristi u različitim procedurama hirurške regeneracije tkiva, gde faktori rasta koji potiču iz trombocita pospešuju rast tkiva i proces izlečenja. Kao što se vidi iz ove definicije, akcenat se stavlja na faktore rasta kojima su trombociti bogati.

Kao što je poznato, trombociti su fragmenti megakariocita, koji nastaju u koštanoj srži “otcepljenjem” od mekakariocitnih pseudopoda. S obzirom na način nastanka, trombociti su anuklearni, diskoidnog oblika i heterogeni po svojoj veličini koja je u proseku oko 2 µm, što ih čini najmanjim fragmentima krvi (npr. leukociti su veličine oko 20 µm). Kada se nađu u cirkulaciji, putuju u proseku od 7 do 10 dana, vršeći svoju biološku funkciju, a potom bivaju uklonjeni i zamenjeni novim trombocitima.

Normalna vrednost trombocita je od 100,000-400,000 u µL krvi. Primarna funkcija trombocita je u procesima zgrušavanja krvi (hemostaze) i tromboze, ali je njihova uloga danas opisana i u mnogim drugim fiziološkim i patološkim procesima poput upale (inflamacije), zarastanja rana, metastaza tumora i stvaranja novih krvnih sudova (angiogeneze). Važnu ulogu u mnogim biološkim mehanizmima trombocitima daje  sadržaj njihovih granula.

Postoje tri vrste trombocitnih granula:

  • “dense” granule,
  • “alfa” granule,
  • lizozomne granule.

U svakom trombocitu nalazi se od 50 do 80 granula koje su potpuno heterogene po svom sastavu.

Do danas je poznato preko 300 proteina koji se nalaze u trombocitnim granulama sa velikim brojem bioloških funkcija. Kada se uzmu u obzir i membranski proteini samih trombocita, opisano ih je više od 1048 u suvom ostatku trombocita.

Klasičan, manuelni način dobijanja PRP koristi protokol od dva koraka centrifugiranja venske krvi. Prvo se određena količina venske krvi (uobičajeno je od 60 ml do 100 ml), kojoj se dodaje jedan od komercijalnih antikoagulanata, centrifugira na manjim brzinama (tzv. softspin). Nakon određenog vremena koje se meri minutima (u zavisnosti od vrste centrifuge), stub krvi se separiše na tri sloja: eritrociti (RBCs – Red Blood Cells), tzv. ‘buffy coat’ (BC) ili srednji sloj i sloj čiste plazme siromašne trombocitima (PPP – platelet-poor plasma).

BC čini samo 1% stuba, ali je veoma tipičan jer se karakteriše beličastom bojom koja je u kontrastu sa izraženom crvenom bojom eritrocita (koji su na dnu stuba) i žutom bojom plazme koja je na vrhu stuba i sadrži uglavnom trombocite i leukocite.

Ilustracija : Metoda pripreme PRP i izgled PRP koji je spreman za aplikaciju  /preuzeto od: Liu F, Xu H, Huang H. A novel kartogenin-platelet-rich plasma gel enhances chondrogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells in vitro and promotes wounded meniscus healing in vivo. Stem cell research & therapy. 2019 Dec;10(1):201/. https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-019-1314-x/figures/1

PRP je podeljen na četiri vrste, u odnosu na sadržaj leukocita i fibrina:

  1. čista trombocitima obogaćena plazma (P-PRP – pure PRP),
  2. leukocitima i trombocitima obogaćena plazma (L-PRP – Leukocyte-PRP),
  3. čist trombocitima obogaćen fibrin (P-PRF – pure platelet rich fibrin),
  4. leukocitima i trombocitima obogaćen fibrin (L-PRF – Leukocyte and Platelet rich fibrin).

Direktna injekcija PRP u zglob ili meka tkiva ima analgetski, antiinflamatorni i regenerativni efekat. Od preko 300 bioaktivnih proteina u granulama trombocita, faktori rasta (GF- Grow Factors) igraju najvažniju ulogu za terapeutsko dejstvo.

Oni koji se nalaze u izraženijoj koncentraciji su transformišući faktor rasta beta (Transforming Growth FactorTGF-β), faktor rasta poreklom od trombocita (Platelets Derived Growth Factor – PDGF), vaskularni endotelijalni faktor rasta (Vascular Endothelial Growth FactorVEGF) i epidermalni faktor rasta (Epidermal Growth FactorEGF) , faktor rasta poput insulina (Insulin like Growth Factors – IGF), trombocitni faktor 4 (Platelet Factor-4 – PF-4) itd.

Kada se trombociti nađu u upalnom (inflamatornom) ili ozlednom okruženju, oslobađaju svoje eksosome u kojima se nalaze aktivne supstance.

Eksosomi su male vezikule veličine 50-150 nm u dijametru i sadrže specifične protein lipide i nukleinske kiseline (DNA, mRNAs, miRNAs i druge nekodirajuće male fragmente). Sekretuju se od gotovo svih metabolički aktivnih ćelija i opisani su u plazmi obogaćenoj trombocitima.

PRP je danas u ortopediji najčešće korišćen regenerativni preparat, koji se aplicira kako putem injekcije u zglob ili meko tkivo, tako i hirurški, a često može da služi i kao “scaffold” ili nosač za druge ćelije.

REGENERATIVNA MEDICINA

ZAKAŽITE TERMIN