• Home
  • Povrede skočnog zgloba

POVREDE SKOČNOG ZGLOBA

Povrede skočnog zgloba su veoma česte povrede. Veliki broj sportista i rekreativaca se barem jednom u karijeri susrelo sa nekom od njih. Te povrede mogu da se kreću od minimalnih istegnuća ligamenata koji stabilizuju skočni zglob, preko njihovog delimičnog i potpunog kidanja, pa do koštanih preloma i iščašenja skočnog zgloba.

Najčešća povreda skočnog zgloba je tzv. distorzija skočnog zgloba ili uganuće. Njegovo često ponavljanje može da dovede do hronične nestabilnosti zgloba. Jasni znaci ovog stanja su otok, bol i hematom (modrica) u predelu skočnog zgloba koji se širi ka prstima, kao i bol prilikom stajanja ili oslanjanja na povređenu nogu.

Koje se terapije za lečenje povreda skočnog zgloba preporučuju?

Vaš hirurg će vam, nakon adekvatne dijagnostike, preporučiti neku od terapija. Ove povrede se najčešće leče imobilizacijom i lokalnim gelovima, te adekvatnom fizikalnom terapijom.

U slučaju da se radi o ponovljenim uganućima skočnog zgloba i hroničnoj nestabilnosti, preporučuje se jedna od operativnih metoda stabilizacije skočnog zgloba, koje se rade u našoj bolnici.

Postoperativni tok i rehabilitacija

Nakon operacije, plasira se imobilizacija i pacijent se upućuje na adekvatnu fizikalnu terapiju. Povratak redovnim sportskim i radnim aktivnostima očekujte za nekoliko meseci.

SPORTSKA ORTOPEDIJA

ZAKAŽITE TERMIN