• Home
  • Sindrom zamrznutog ramena

SINDROM ZAMRZNUTOG RAMENA

Sindrom zamrznutog ramena jedna je od čestih tegoba naših pacijenata, pogotovo u srednjim godinama. U okviru ovog sindroma nalazi se više entiteta koji nastaju ili kao posledica traume, degenerativne bolesti zgloba, ili kao posledica profesionalnog oboljenja, poremećaja metabolizma itd.

Bolest nastaje kada, usled nekog od pomenutih faktora, dolazi do promena u mekotkivnom omotaču ramena, koji gubi svoju elastičnost i strukturu. Istovremeno dolazi do skraćenja omotača koji onemogućava bezbolan pokret u ramenu. Pacijenti u tim situacijama refleksno smanjuju korišćenje ruke, što samo pogoršava stanje ramena, da bi u krajnjim fazama pokret u ramenu bio minimalan i bolan.

Koje se terapije primenjuju prilikom lečenja sindroma zamrznutog ramena?

U našoj bolnici hirurg će vam, nakon adekvatne dijagnostike, preporučiti neku od terapija. One mogu da budu simptomatske, korišćenjem lekova ili injekcija, fizikalne ili operativne terapije.

Cilj je da se, nakon tretmana, u potpunosti uspostavi pokret u ramenu do nivoa koji je neophodan za svakodnevno funkcionisanje.

BOLOVI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA

ZAKAŽITE TERMIN